Vennatrø Øst

Vennatrø Øst ligger i kjernen av Stjørdal sentrum, mellom Torgkvartalet, Sandgata og Stokkanvegen. Området er en del av Stjørdal kommunes ambisiøse sentrumsplan og eiendommen er regulert til kombinasjonsbygg med 3 etasjer næring og 3 etasjer bolig.

Les mer