Vennatrø Øst

Vennatrø Øst ligger i kjernen av Stjørdal sentrum, mellom Torgkvartalet, Sandgata og Stokkanvegen. Området er en del av Stjørdal kommunes ambisiøse sentrumsplan og eiendommen er regulert til kombinasjonsbygg med 3 etasjer næring og 3 etasjer bolig.

Parkering-Torgkvartalet-øst

Stjørdal sentrum

Parkering, tomt

Areal tomt: 4000 m2

Kontakt

Per Helge Flønes

Vakttelefon

+47 95 75 83 12