Miljø og bærekraft

I Vennatrø Gruppen vet vi at prosjektene våre har betydning for folk og for lokalsamfunnet. Derfor har vi en unik mulighet til å påvirke miljøene vi arbeider i. Dette legger et ekstra ansvar på oss som eiendomsutviklere og forvaltere – for å sørge for at vi bidrar til samfunnsutviklingen på en bærekraftig og god måte.

Vi har et langsiktig perspektiv på arbeidet vi gjør. Vi bygger kvalitet og vektlegger estetiske uttrykk som skal vare i flere generasjoner. Vi tenker helhetlig og vi utvikler varige verdier på en måte som tar hensyn til ansatte, samfunnet og miljøet. Vi ser muligheter og tilrettelegger for miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Det er flere eldre bygg i porteføljen vår. Det betyr at disse eiendommene har et betydelig forbedringspotensial. Dette tar vi på alvor. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre miljøavtrykket vårt.

«Vi bygger kvalitet og vektlegger estetiske uttrykk som skal vare i flere generasjoner.»

FNs bærekraftsmål og eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen utvikler stedene der folk jobber, oppholder seg og bor, og den investerer også mest kapital i Norge. Hva vår bransje leverer, vil derfor kunne ha betydelig innvirkning på oppnåelse av bærekraftsmålene og fremtidens Norge.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 viser veien mot FNs bærekraftsmål. De 10 strakstiltakene gir en oversikt over de viktigste endringene et eiendomsselskap bør gjøre for å bygge og drifte næringsbygg mer miljøvennlig:

1. Miljøsertifisér dere
2. Fjern fossil oppvarming
3. Kjøp inn giftfritt
4. Innfør miljø- og energiledelse, for eksempel BREEAM in Use
5. Kartlegg takflater
6. Etterspør innovasjon
7. Planlegg for gjenbruk av materialer
8. Krev reelt energibudsjett
9. Etterspør lavutslippsmaterialer
10. Etterspør fossilfri byggeplass