Om oss

Om oss

Vennatrø Gruppen ønsker å utvikle Stjørdal sentrum. Med vårt brennende engasjement for nyskaping og et levende byliv tenker vi bærekraft og langsiktighet over tid. Vi er, og ønsker å være en varig samfunnsaktør i Stjørdal – noe som gjør at vi tenker og opptrer deretter. Gjennom vårt fokus på næringsvirksomhet vil vi bidra til bærekraftige arbeidsplasser og langsiktige investeringer som vil løfte byen Stjørdal og menneskene som bor, arbeider og lever her.

Historien

Historien om Vennatrø Gruppen strekker seg hele tre generasjoner bakover i tid. Fra transportvirksomheten i 40-årene til dagens aktivitet innen eiendom. Det har vært en enorm reise for alle involverte. Les høydepunktene gjennom Vennatrø Gruppens historie:

1940

Drosje og transportvirksomhet.

1960

Invistering i steinknuser, arbeid Værnes flyplass.

1970

Investering i kran, arbeid på havna.

1980

Utvikling av næringseiendom på Sutterø.

1990

Økt aktivitet i steinproduksjon. Kjøp av næringstomt i sentrum.

2000

Tyholttårnet ervervet. Utvikling av næringseiendommer i Stjørdal.

2010

Fokus på Stjørdal sentrum, kjøp av bygg og tomter.

2020

Ervervet eiendomsportefølje med sentrale næringseiendommer.

Min by Stjørdal – The Movie

Play Video