Med begeistring for
et levende sentrum..

Vennatrø Gruppen eier, forvalter, utvikler og drifter næringseiendom og boliger for fremtiden.

Orkesterplassen

Vårt nyeste, og mest spektakulære
bygg – med orkesterplass til det
Stjørdal har å by på!
Ferdigstilt 2. kvartal 2022.

Orkesterplassen

Vårt nyeste, og mest spektakulære
bygg – med orkesterplass til det
Stjørdal har å by på!
Ferdigstilt 2. kvartal 2022.

Suksessprosjekter

Torgkvartalet

En urban og vellykket utbygging

Mindes Hus

Stein på stein – for i dag og for morgendagen

Suksessprosjekter

Torgkvartalet

En urban og vellykket utbygging

Mindes Hus

Stein på stein – for i dag og for morgendagen

Min by Stjørdal – the movie