For våre leietakere

Vi drifter våre egne bygg. På den måten sikrer vi at verdiene blir tatt godt vare på og at nødvendige tiltak blir satt inn. Samtidig får vi fordelen av en mye bedre kontakt med brukerne av byggene våre. Ved å vise vår interesse for deres hverdag får vi tilgang til informasjon vi ellers hadde måttet lete lenge etter.

Oppfølging

Fornøyde leietakere er viktig for oss – i tillegg til å ta vare på bygningsmassene vi eier på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. For dagen i dag – og for generasjonene som kommer.

Vi følger opp:

  • Våre leietakere
  • Eiendommens vedlikehold
  • Leietakers vedlikeholdsplikt
  • Alle lovpålagte krav innenfor bl.a. brann og internkontroll
  • Nødvendig tilsyn av tekniske anlegg
  • Rydding og renhold utvendig og innvendig
  • Snørydding, feiing, istapper, snø på tak, forsikring, etc

Enkle digitale vedlikeholds­systemer

Vi benytter et web-basert system i vår driftsoppfølging. Dette betyr at vi har alt av servicerapporter, tilstandsrapporter, tegninger, brann-dokumentasjon, FDV-dokumentasjon, bilder etc. lett tilgjengelig for driftspersonell og leietakere. I dette systemet rapporteres også vedlikehold og periodisk tilsyn.

Vakttelefon

+47 95 75 83 12
FDV

SERVICETORGET

Her kan du som leietaker melde om feil eller mangler