Våre eiendommer

Noen er spesialisert på boliger og andre på kontorbygg.
For oss er det viktig å være gode på eiendomsutvikling som gir langsiktig aktivitet i Stjørdal sentrum. Alle oppgaver har sin utfordring og alle utfordringer har sin løsning. Her kan du se en oversikt over de løsningene vi har funnet hittil.

Eiendom illustrasjon
Filtre
Alle Boligprosjekter Tomter
ByggAdresseAreal byggAreal tomtType
Torg­kvartalet Stokmovegen 2, Stjørdal 50 000 m2 Handel, kontor, parkering, bolig
Kjøpmanns­gata 17 Kjøpmannsgata 17, Stjørdal 150 m2 Handel, næring
Kjøpmanns­gata 37 Kjøpmannsgata 37, Stjørdal 700 m2 300 m2 Handel, næring, parkering
Næringsbygget Pottemakergata 1, Stjørdal 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Kjøpmanns­gata 19 Kjøpmannsgata 19, Stjørdal 500 m2 Handel, næring
Kjøpmanns­gata 21 Kjøpmannsgata 21, Stjørdal 1400 m2 Handel, næring
Hellsenteret Sandfærhus 24, Hell 20 000 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmanns­gata 13 Kjøpmannsgata 13, Stjørdal ?m2 Nærings og kontorbygg
Mindes hus Værnesgata 11, Stjørdal 12 000 m2 Handel, kontor, næring, parkering, bolig
Wist Last & Buss H. P. Jensens gate 5, Stjørdal 1500 m2 Næringsbygg
Vennatrø Øst Stjørdal sentrum 4000 m2 Parkering, tomt
Værnesgata 9 Værnesgata 9, Stjørdala 9000 m2 3200 m2 Kontor, handel, næring, lager, tomt
Orkester­plassen Stjørdal 1200 m2 Handel, næring, bolig
Åttern Tuftenvegen 6, Stjørdal 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Steinsalen Industrivegen 9, Stjørdal 2500 m2 Næringsbygg