For våre leietakere

Vi drifter våre egne bygg. På den måten sikrer vi at verdiene blir tatt godt vare på og at nødvendige tiltak blir satt inn. Samtidig får vi fordelen av en mye bedre kontakt med brukerne av byggene våre. Ved å vise vår interesse for deres hverdag får vi tilgang til informasjon vi ellers hadde måttet lete lenge etter.

Vakttelefon

957 58 312

FDV

SERVICETORGET

Her kan du som leietaker
melde om feil eller mangler

Logg Inn

Oppfølging

Fornøyde leietakere er viktig for oss – i tillegg til å ta vare på bygningsmassene vi eier på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. For dagen i dag – og for generasjonene som kommer.

Vi følger opp:
Våre leietakere
Eiendommens vedlikehold
Leietakers vedlikeholdsplikt
Alle lovpålagte krav innenfor bl.a. brann og internkontroll
Nødvendig tilsyn av tekniske anlegg
Rydding og renhold utvendig og innvendig
Snørydding, feiing, istapper, snø på tak, forsikring, etc

Enkle digitale vedlikeholdssystemer

Vi benytter et web-basert system i vår driftsoppfølging. Dette betyr at vi har alt av servicerapporter, tilstandsrapporter, tegninger, brann-dokumentasjon, FDV-dokumentasjon, bilder etc. lett tilgjengelig for driftspersonell og leietakere. I dette systemet rapporteres også vedlikehold og periodisk tilsyn.

Vakttelefon

957 58 312

FDV

SERVICETORGET

Her kan du som leietaker
melde om feil eller mangler

Logg Inn