Våre eiendommer

Noen er spesialisert på boliger og andre på kontorbygg.
For oss er det viktig å være gode på eiendomsutvikling som gir langsiktig aktivitet i Stjørdal sentrum. Alle oppgaver har sin utfordring og alle utfordringer har sin løsning. Her kan du se en oversikt over de løsningene vi har funnet hittil.

Bygg Adresse Areal bygg Areal tomt Type
Steinsalen Industrivegen 9, Stjørdal 2500 m2 Næringsbygg
Åttern Tuftenvegen 6, Stjørdal 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Orkesterplassen Stjørdal ? m2 Handel, næring, bolig
Værnesgata 9 Værnesgata 9, Stjørdal 3200 m2 9000 m2 Kontor, handel, næring, lager, tomt
Vennatrø Øst Stjørdal sentrum 4000 m2 Parkering, tomt
Mindes Hus Værnesgata 11, Stjørdal 12 000 m2 Handel, kontor, næring, parkering, bolig
Kjøpmannsgata 21 Kjøpmannsgata 21, Stjørdal ? m2 Handel, næring
Kjøpmannsgata 19 Kjøpmannsgata 19, Stjørdal ? m2 Handel, næring
Nettbuss/Whist buss og last H. P. Jensens gate 5, Stjørdal 1500 m2 Næringsbygg
Næringsbygget Pottemakergata 1, Stjørdal 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Kjøpmannsgata 37 Kjøpmannsgata 37, Stjørdal 300 m2 700 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmannsgata 17 Kjøpmannsgata 17, Stjørdal ? m2 Handel, næring
Torgkvartalet Stokmovegen 2, Stjørdal 50 000 m2 Handel, kontor, parkering, bolig
Bygg Areal Type
Steinsalen 2500 m2 Næringsbygg
Åttern 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Orkesterplassen ? m2 Handel, næring, bolig
Værnesgata 9 3200 m2 Kontor, handel, næring, lager, tomt
Vennatrø Øst Parkering, tomt
Mindes Hus 12 000 m2 Handel, kontor, næring, parkering, bolig
Kjøpmannsgata 21 ? m2 Handel, næring
Kjøpmannsgata 19 ? m2 Handel, næring
Nettbuss/Whist buss og last 1500 m2 Næringsbygg
Næringsbygget 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Kjøpmannsgata 37 300 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmannsgata 17 ? m2 Handel, næring
Torgkvartalet 50 000 m2 Handel, kontor, parkering, bolig