Våre eiendommer

Noen er spesialisert på boliger og andre på kontorbygg.
For oss er det viktig å være gode på eiendomsutvikling som gir langsiktig aktivitet i Stjørdal sentrum. Alle oppgaver har sin utfordring og alle utfordringer har sin løsning. Her kan du se en oversikt over de løsningene vi har funnet hittil.

Bygg Adresse Areal bygg Areal tomt Type
Steinsalen Industrivegen 9, Stjørdal 2500 m2 Næringsbygg
Åttern Tuftenvegen 6, Stjørdal 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Orkesterplassen Stjørdal 1200 m2 Handel, næring, bolig
Værnesgata 9 Værnesgata 9, Stjørdal 3200 m2 9000 m2 Kontor, handel, næring, lager, tomt
Vennatrø Øst Stjørdal sentrum 4000 m2 Parkering, tomt
Mindes Hus Værnesgata 11, Stjørdal 12 000 m2 Handel, kontor, næring, parkering, bolig
Hellsenteret Sandfærhus 24, Hell 20 000 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmannsgata 21 Kjøpmannsgata 21, Stjørdal 1400 m2 Handel, næring
Kjøpmannsgata 19 Kjøpmannsgata 19, Stjørdal 500 m2 Handel, næring
Vy buss/Wist Last & Buss H. P. Jensens gate 5, Stjørdal 1500 m2 Næringsbygg
Næringsbygget Pottemakergata 1, Stjørdal 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Kjøpmannsgata 37 Kjøpmannsgata 37, Stjørdal 300 m2 700 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmannsgata 17 Kjøpmannsgata 17, Stjørdal 150 m2 Handel, næring
Torgkvartalet Stokmovegen 2, Stjørdal 50 000 m2 Handel, kontor, parkering, bolig
Bygg Areal Type
Steinsalen 2500 m2 Næringsbygg
Åttern 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Orkesterplassen 1200 m2 Handel, næring, bolig
Værnesgata 9 3200 m2 Kontor, handel, næring, lager, tomt
Vennatrø Øst Parkering, tomt
Mindes Hus 12 000 m2 Handel, kontor, næring, parkering, bolig
Hellsenteret 20 000 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmannsgata 21 1400 m2 Handel, næring
Kjøpmannsgata 19 500 m2 Handel, næring
Vy buss/Wist Last & Buss 1500 m2 Næringsbygg
Næringsbygget 1300 m2 Nærings og kontorbygg
Kjøpmannsgata 37 300 m2 Handel, næring, parkering
Kjøpmannsgata 17 150 m2 Handel, næring
Torgkvartalet 50 000 m2 Handel, kontor, parkering, bolig